Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018

Ταξινομίες στόχων

Στόχοι
Οι εκπαιδευτικοί και παιδαγωγικοί στόχοι δείχνουν με λεπτομερή τρόπο τις δεξιότητες που θα αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού κύκλου, και παρουσιάζουν αυτό που θα είναι σε θέση να εφαρμόσει στο τέλος της εκπαίδευσής του.
Οι σωστά διατυπωμένοι στόχοι περιλαμβάνουν δραστηριότητες παρατηρήσιμες και αξιολογήσιμες (λχ είναι λάθος να ζητάμε από τον εκπαιδευόμενο απλώς να θυμηθεί, να καταλάβει κάτι ή να ευαισθητοποιηθεί σε κάτι).
Επειδή υπάρχουν πολλά και διαφορετικά ταξινομικά συστήματα στόχων, παραθέτω παρακάτω κάποια από αυτά και προσπαθώ να συγκεράσω κάποια τους στοιχεία.

Ταξινομικά συστήματα στόχων


  • Benjamin Bloom
  • Gagnè
  • Gardner
  • Goleman
  • UNESCO
  • Mary Kalantzis και Bill Cope
  • ΙΕΠ, ΙΤΥΕ
  • Εκπαίδευση Ενηλίκων
  • Γραμματισμοί
  • Ρήματα διατύπωσης των στόχων (γενική λίστα)
Περισσότερα εδώ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: