Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2011

Επιμορφωτικό Υλικό

Το Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου έχει εκδώσει 4 τόμους επιμορφωτικού υλικού:

  1. Γενικό Μέρος
  2. Ειδικό Μέρος-Φιλόλογοι
  3. Αξιοποίηση των Τεχνών στην Εκπαίδευση
  4. Αξιοποίηση της Ομάδας στη σχολική τάξη


Δεν υπάρχουν σχόλια: