Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2008

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Των ενενήντα χιλιάδων καταδιωγμένων επί Μεταξά.Νέο εορτολόγιο, 2003

Δεν υπάρχουν σχόλια: