Σάββατο, 31 Μαΐου 2008

Η Λογοτεχνία στο διαδίκτυο


1. Κατάλογοι βιβλιοθηκών - Ψηφιακές συλλογές
2. Ψηφιοποιημένα βιβλία (λογοτεχνικά και μελέτες)

3. Ηλεκτρονικές Πύλες, Κόμβοι, ιστοσελίδες
4. Οπτικοακουστικό υλικό
5. Διδακτικές προτάσεις
6. Ανοιχτή Λογοτεχνία
  • Η πόλη στη λογοτεχνία (ελληνικά απόκρυφα μυθιστορήματα του 19ου αι., οι Αόρατες πόλεις του Καλβίνο, οι Έξι νύχτες στην Ακρόπολη του Σεφέρη, η Πλατεία Ομονοίας σε κείμενα των Μητσάκη-Ιωάννου-Κουμανταρέα, λογοτεχνικός χάρτης των Ιωαννίνων): http://www.openlit.gr/cities.aspx
  • Σενάρια: www.etpe.gr
Ο παραπάνω κατάλογος (με μικρές αλλαγές) συντάχθηκε από τον κ. Λάμπρο Βαρελά, ερευνητή του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: